Veolia
Emisné protokoly Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.Zdroj  
Mesiac  
Rok